B2.52, Lô 2x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

22/10/2020

B2.52, Lô 2x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.52

 • 2x

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 105m2

2 tỷ 550

B2.135, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

19/08/2020

B2.135, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.135

 • 3x

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 100m2

Liên hệ

B2.136, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

18/08/2020

B2.136, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.136

 • 3x

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 100m2

Liên hệ

B2.140, Lô 1x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

18/08/2020

B2.140, Lô 1x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.140

 • 1x

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 100m2

Liên hệ

B2.139, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

18/08/2020

B2.139, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thai Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.139

 • 3x

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 100m2

Liên hệ

B2.142, Lô 41, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

17/07/2020

B2.142, Lô 41, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.142

 • 41

 • 7m5

 • Đông Nam

 • 100m2

3 tỷ 420

B2.85, Lô 77, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

17/07/2020

B2.85, Lô 77, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.85

 • 77

 • 7m5

 • Tây Nam

 • 105m2

2 tỷ 500

B2.18, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

17/07/2020

B2.18, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.18

 • 3x

 • 7m5

 • Đông Nam

 • 105m2

Liên hệ

B2.15, Lô 1x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

17/07/2020

B2.15, Lô 1x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.15

 • 1x

 • 7m5

 • Đông Bắc

 • 122,5m2

Liên hệ

B2.22, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

14/07/2020

B2.22, Lô 3x, Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.22

 • 3x

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 105m2

Liên hệ

KÝ GỬI TẠI ĐÂY
HIỆU QUẢ THẤY NGAY

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG
NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN CỦA BẠN.

Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin của bạn

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

KIỂM TRA SỔ ĐỎ CỦA DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HOÀ XUÂN ?

Bạn có muốn ký gửi bán nhanh lô đất này?

Trang Chủ

Sàn KNL

Ký Gửi

Gọi Ngay