B2.136 Lô 84 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

24h

B2.136 Lô 84 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.136

 • 84

 • 7m5

 • Đông Nam

 • 100m2

3 tỷ 990

B2.62 Lô 8 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

2 ngày

B2.62 Lô 8 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.62

 • 8

 • 7m5

 • Tây Nam

 • 122m2

4 tỷ 200

B2.36 Lô 36 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

2 ngày

B2.36 Lô 36 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.36

 • 37

 • 7m5

 • Đông Nam

 • 105m2

3 tỷ 470

B2.69 Lô 39 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

2 ngày

B2.69 Lô 39 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.69

 • 39

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 167m2

6 tỷ 750

B2.16 Lô 3 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

2 ngày

B2.16 Lô 3 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.16

 • 3

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 100m2

3 tỷ 750

B2.108 Lô 57 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

2 ngày

B2.108 Lô 57 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.108

 • 57

 • 7m5

 • Tây Nam

 • 125m2

3 tỷ 500

B2.35 Lô 37 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

2 ngày

B2.35 Lô 37 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.35

 • 37

 • 7m5

 • Đông Nam

 • 105m2

3 tỷ 540

B2.51 Lô 108 109 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

4 ngày

B2.51 Lô 108 109 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.51

 • 108+109

 • 7m5

 • Tây Nam

 • 200m2

6 tỷ 400

B2.140 Lô 66 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

4 ngày

B2.140 Lô 66 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.140

 • 66

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 100m2

3 tỷ 920

B2.71 Lô 34 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

NHX

4 ngày

B2.71 Lô 34 Khu đô thị Nam Hòa Xuân | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.


 • B2.71

 • 34

 • 7m5

 • Tây Bắc

 • 100m2

3 tỷ 230

KÝ GỬI TẠI ĐÂY
HIỆU QUẢ THẤY NGAY

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG
NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN CỦA BẠN.

Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin của bạn

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

KIỂM TRA SỔ ĐỎ CỦA DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HOÀ XUÂN ?

Bạn có muốn ký gửi bán nhanh lô đất này?

Trang Chủ

Sàn KNL

Ký Gửi

Gọi Ngay