Đất biển Block B3.4, Lô 71, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển Block B3.4, Lô 71, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Đường Thích Thiện Chiểu , Thọ Quang ,Sơn Trà , Tp.Đà Nẵng.


 • 90m2

 • Tây4 tỷ 650

Đất biển Block B1.6, Lô 21-22, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển Block B1.6, Lô 21-22, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Đường Thành Vinh , Thọ Quang , Sơn Trà , Tp. Đà nẵng


 • 185m2

 • Tây9 tỷ 500

Đất biển Block B1.26, Lô 47, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển Block B1.26, Lô 47, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Đường Lý Tử Tấn , Thọ Quang , Sơn Trà , Tp.Đà Nẵng.


 • 90m2

 • Đông5 tỷ 700

Đất biển Block B1.22, Lô 20, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển Block B1.22, Lô 20, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Đường Nguyễn Lâm, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng.


 • 110m2

 • Đông5 tỷ 900

Đất biển B1.12, Lô 7, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển B1.12, Lô 7, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Đường Nguyễn Đăng Giai ,Thọ Quang , Sơn Trà , Tp.Đà Nẵng.


 • 100m2

 • Tây7 tỷ 400

Đất biển Block B1.26, Lô 90, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển Block B1.26, Lô 90, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Đường Hà Tông Huân , Thọ Quang , Sơn trà , Tp Đà Nẵng.


 • 90m2

 • Tây Bắc5 tỷ 450

Đất biển Block B1.26, Lô 81, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển Block B1.26, Lô 81, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Đường Hà Tông Huân , Thọ Quang , Sơn trà , Tp Đà Nẵng


 • 90m2

 • Tây Bắc5 tỷ 450

Đất biển Block B3.3, Lô 12, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

Bán

Đất biển

16/09/2019

Đất biển Block B3.3, Lô 12, Khu công viên Đại Dương | Sàn giao dịch Khang Nguyễn Land

đường Hà Tông Huân, Thọ Quang, Sơn Trà ,Tp Đà Nẵng.


 • 90m2

 • Đông Nam5 tỷ 650

KÝ GỬI TẠI ĐÂY
HIỆU QUẢ THẤY NGAY

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG
NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN CỦA BẠN.

Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin của bạn

Tìm kiếm mở rộng

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

KIỂM TRA SỔ ĐỎ CỦA DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HOÀ XUÂN ?

Bạn có muốn ký gửi bán nhanh lô đất này?

Trang Chủ

Sàn KNL

Ký Gửi

Gọi Ngay